Ikke ferdig. Under utvikling. Oppdatert sist 26. februar 2018.

Kommer snart...

Visste du at det er 15 forskjellige stoffskiftemedisiner å få i Norge? Til sammen gir det # mulige kombinasjoner. Det er altså mange muligheter for å tilpasse stoffskiftemedisineringen hvis Levaxin ikke gir ønsket resultat.

Tast inn kode for å låse opp skjema:


Merk: Resultatene fra denne testen skal ikke brukes istedenfor råd fra behandlende lege eller uten å ha konsultert lege.

Alle pasienter med lavt stoffskifte vil normalt starte med Levaxin med behandlingsmål TSH 0,5-1,5 mIU/L. Dette forutsettes som utgangspunkt. Vurderingen av medisinvalg tar hensyn til ditt stoffskifte (viktigst), oppfølging, etterlevelse, økonomi og kontraindikasjoner.

1. Stoffskifte

A. Riktig dosering
Behandling utover Levaxin er bare aktuelt dersom nøye dosering ikke gir ønsket resultat. Overdosering eller underdosering indikerer at dosen av Levaxin må justeres først.
 1. Hva er din verdi av TSH?
 2. Er du da symptomfri?
B. Utilstrekkelig omdanning av T4 til T3
Hvis forholdet mellom fritt T3 og fritt T4 er lavere enn hos friske, kan det være et tegn på at behandlingen med Levaxin alene ikke fullstendig gjenoppretter tilstanden før behandling ble nødvendig..1
 1. Gå inn på stoffskiftekalkulatoren.no: Kalkulator i menyen.
 2. Tast inn dine verdier av fritt T4 og fritt T3 for å beregne FT3/FT4-ratio.
 3. Hva er din FT3/FT4-ratio?
C. Inaktivering av stoffskiftehormon
Inflammasjon (betennelse) er forbundet med økt inaktivering av stoffskiftehormon.2 MikroCRP ANBEFALT, SR, ferritin (de fleste laboratorier) og TNF-alfa (Lab1) er lett tilgjengelige markører for betennelse. Inaktivering av stoffskiftehormon kan påvises direkte ved å måle revers T3. Unormal RT3, TT3/RT3 eller FT4/RT3 kan gi holdepunkter for en mulig økt inaktivering av stoffskiftehormon. Ved økt inaktivering av stoffskiftehormon kan det tenkes at manglende erstatning av skjoldbruskkjertelens utskillelse av T3 lettere vil gi symptomer.
 1. Har du en kjent betennelsestilstand i kroppen?
 2. Har du målt forhøyede betennelsesmarkører?
  (f.eks. mikroCRP > 3.0 eller andre betennelsesmarkører over øvre referanseverdi)
 3. Har du tatt et utvidet stoffskiftepanel (inkludert revers T3)?

2. Oppfølging

Legen du får oppfølging hos bør være kompetent til å dosere medikamentene du bruker ellers kan du risikere forverring pga feildosering. Risikoen for dette er større med preparater som inneholder t3. Ved innleggelse på sykehus kan det være vanskeligere å få preparater med skjoldbruskkjertelekstrakt, hvilket kan nødvendiggjøre endring av medisinering i en sårbar situasjon.

 1. Hvem følger opp stoffskiftemedisinering din?
 1. Står legen på stoffskiftelisten.no?
 1. Vil legen skrive resept på Liothyronin?
 1. Har legen god kjennskap til denne medisinen?
 1. Vil legen skrive resept på skjoldbruskkjertelekstrakt (f.eks. Armour Thyroid, Erfa Thyroid, Nature-Throid osv)?
 1. Har legen god kjennskap til denne medisinen?

3. Etterlevelse

A. Riktig bruk
Det er viktig å ta medisinen på riktig måte og huske å ta den hver dag. Preparater med t3 må ofte doseres flere ganger i døgnet.
 1. Vet du hvordan du skal ta medisinen?
 2. Husker du å ta medisinen din?
 3. Kan du ta tabletter flere ganger om dagen?
B. Tilgjengelighet
Preparater på registreringsfritak kan ofte ikke utleveres like raskt fra apotek.
 1. Husker du å fornye medisinen i god tid?
C. Komplikasjoner
Hvis medisinen er vanskelig å ta eller gir plagsomme bivirkninger, kan det bli et hinder for at man faktisk tar medisinen.
 1. Har du laktoseintoleranse og kan reagere på medisinen?
 2. Har du vansker med å svelge tablettene?

4. Økonomi

Levaxin, Euthyrox og Liothyronin fås på blå resept. Øvrige stoffskiftemedisiner krever søknad om registreringsfritak og koster mer. Det er uheldig å få avbrudd eller plutselige endringer i medisineringen pga at man ikke har råd til mer medisin.
 1. Hvor viktig er pris for deg?

  5. Forsiktighetsregler

  A. Sykdommer

  Enkelte sykdommer kan forverres ved for stor tilførsel av T3 og er derfor en sterk eller svak relativ kontraindikasjon til kombinasjonsbehandling, avhengig av alvorlighetsgrad og toleranse for T3.

  1. Kryss av for de tilstandene du har:
   • angina pectoris eller nylig hjerteinfarkt
   • hjerteflimmer
   • hjertesvikt
   • diabetes
   • binyrebarksvikt
   • graviditet
   • høyt blodtrykk, på tross av behandling eller ubehandlet
  B. Andre forhold
  Stoffskiftehormonet T3 øker følsomheten for adrenalin. Ved påtakelig stressfølelse eller dårlig stresstoleranse må det utvises forsiktighet med T3, fordi toleransen vil være mindre enn normalt. Det er kjent at lavt stoffskifte kan redusere toleransen for stress. Noen kan nok derfor oppleve at også en mangel på T3 vil gi redusert stresstoleranse.
  1. Hvordan er ditt forhold til stress?
  2. Har du jernmangel?
  3. Har du plagsom høy puls?

  6. Erfaring

  1. Kryss av for de medisinene du har forsøkt tidligere:
   • Levaxin «Takeda»
   • Euthyrox «Merck»
   • Liothyronin «Takeda»
   • Levaxin u/ laktose «Takeda»
   • L-Thyrox «Hexal»
   • L-Thyroxin-Na «Ratiopharm»
   • L-Thyroxine «SERB»
   • Thybon «Sanofi»
   • Liothyronin «Glostrup»
   • Novothyral 100 «Merck»
   • Armour Thyroid «Forest»
   • Thyroid «Erfa»
   • Nature-Throid «RLC Lanbs»
   • WP Thyroid «RLC Labs»
   • Thyreoid «Glostrup»
  Kilder
  1. Gullo D1, Latina A, Frasca F, et al. Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients. PLoS One. 2011;6(8):e22552.
  2. Moura Neto A1, Parisi MC, Tambascia MA, et al. The influence of body mass index and low-grade systemic inflammation on thyroid hormone abnormalities in patients with type 2 diabetes. Endocr J. 2013;60(7):877-84. Epub 2013 Apr 5.